Любители танков от Wargaming считали, что танки от Gaijin "не взлетят". Выкусите!