,Naoto Shirogane,Persona 4,Persona,Shin Megami Tensei,Megami Tensei,Игры,Marie (persona 4),game art,kanna_nijiniji
,Naoto Shirogane,Persona 4,Persona,Shin Megami Tensei,Megami Tensei,Игры,Marie (persona 4),game art,kanna_nijiniji