,Naoto Shirogane,Persona 4,Persona,Shin Megami Tensei,Megami Tensei,Игры,game art,andounatu_0