sfw
nsfw
egooo
egooo
Рейтинг:
583.23+5.05 за неделю
Постов: 113
Комментов: 3647
C нами с: 2012-12-07

Посты пользователя egooo

FURRÝMON: Gotta Smash 'Em All! (Animated Music Video) ■ Pokémon Song ft. Black Gryph0n and PiNKII

Family - Cult of the Lamb Song by Andrew Stein

пусть я ни разу в жизни ascii-подобного не писал, но некторые вещи нельзя оставлять несказанными

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀|||||||||||⠀⠀⠀⠀⠀⠀||||||||||||||⠀⠀⠀⠀||||⠀⠀⠀⠀⠀⠀|||⠀⠀⠀|||||||||||||||||||||||||||||
⠀⠀⠀||||||⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀|||||⠀⠀⠀|||⠀⠀⠀⠀|||⠀⠀⠀⠀||||⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀||||⠀⠀⠀⠀⠀⠀||||||||⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀|||||||||||||||||⠀⠀⠀⠀||||⠀⠀⠀⠀⠀⠀|||⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀||||⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀||||||||⠀⠀⠀⠀⠀|||⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀||||⠀⠀⠀⠀⠀⠀|||⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀||||⠀⠀⠀⠀|||||||⠀⠀⠀⠀⠀||||||⠀⠀⠀|||⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀||||⠀⠀⠀⠀⠀⠀||||⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀||||⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀||||||||||⠀⠀⠀⠀⠀⠀|||⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀|||||||||||||||⠀⠀||||⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀||||
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀||||||||||||||
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀||⠀⠀⠀⠀||⠀⠀⠀||⠀⠀⠀⠀||⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀||⠀⠀||⠀⠀⠀⠀⠀|||⠀⠀||⠀⠀||||||||||⠀⠀⠀||||||⠀⠀⠀⠀⠀|||||||⠀⠀⠀⠀⠀|||||||⠀⠀⠀⠀⠀⠀||||⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀||⠀⠀⠀||⠀⠀⠀⠀⠀||⠀⠀⠀||⠀⠀⠀||⠀⠀⠀||.⠀⠀⠀||⠀⠀⠀||⠀⠀⠀⠀||⠀⠀||⠀⠀⠀⠀⠀⠀||⠀⠀⠀⠀|||||||⠀⠀⠀||⠀⠀⠀⠀⠀⠀||⠀⠀⠀⠀⠀||⠀⠀||⠀⠀⠀⠀⠀||⠀⠀⠀⠀||⠀⠀⠀⠀||⠀⠀⠀⠀⠀||⠀⠀⠀⠀⠀||⠀⠀⠀||⠀⠀⠀||⠀⠀⠀|||⠀⠀⠀||⠀⠀⠀||⠀⠀||⠀⠀⠀⠀⠀⠀||⠀⠀||...⠀⠀⠀⠀⠀|||||||||⠀⠀⠀|||||⠀⠀⠀⠀⠀⠀|||||||⠀⠀⠀⠀⠀|||||||⠀⠀
````i+i. ` ``,x@W@W*` `.MWi;ix@#` .x@i,;;;#@ni:.` ``..,:ix#+:::ii;*x@@@x*` ``, `ixW@@###n,::,;i;;;i+nW##` `;xz` `#@n;:izWn::,,,:;iiii;;in@; `+@@: `#@+,,:,,,,::,,::;iiiiii;;zM` +WWW` `*@*,,,::,,,,,,:,,:iii;i;;;;M+ :@*#@+,,#@*,:,:,,,,::,:,:::iiiiiiiii*Wi` zM,:x@@@Mi,:::,,,::::,:::::i;ii;iiii;#@n, `Mz,:,i+*:,:::,,:,:,,,;x@W*:;;ii;ii;;i;+@M, `W#,:,,,,:::,*xMz:,,:z@###@#;i;i;ii;iii;*@M. `x#,:,,,::,,zW*ixW#z@@x++x@@+;i;iii;iiii;+@z` #n,,,,:,,,#M:``.;zz+,``..iWW*;ii;i##+i;i;x@; ;W:,,,:,,#W:`..`.``````...:MW**zM@@@#M*i;i@M` `+@#,::,,*Wi`.```````````.,,:xWx#*i;ix#M;i;n#i` .W@Wi:::#@*``.```````````.,,..,,..,,,:W#+i;*#x` ;#+;xxxMMi```````````````..,,,,,,..,,.z#z;i;M@, i@:,:Wx;,+:`````````````:n;,,,,,,,...,z##;i;n#i i@;,#W,:n#;`````````````*WWi..,,,....:WMi;i;##+ ,@+;@+.i.````````````````.zW:.,..,..;MWi;;ii###` `nxnW..`.`.`````````````.``zz.....,i@Mi;i;ii###` :@@*`.``.``````````````.``.+,...,,:nM*iiii;z#+ `MW.`.`.`.```````.`````.`...,...,.ii+M*;ii;n#i :@#```:n;`.````:.`````...`..,,.,.,:M#iM*ii;M#: `#@:```n#n`````,x.```,*nxz:...,..,.,:M#iMiii@@. `MM``.`W#M`.```##.```*W@##@;..,,..,;*:M*+n;*#M`` ,##````W@n``.`:W:.````.;n@#n..,...,,xn;M:Miz#z ` `` *#;````zW;``..x#`````````;MM..,...,,,nn*z##W#i .;+zz;` z@.```..:.```zW,``````````,i.....,,i+,x#z+W@@. `;MWWMW@+ `xW```````.``*@+````.````.``........:nz:M*M@#n` `*W#:..,xW` `WM`````````i@M.`````````````.,.,,..,,z+ixx#@; :M;`````*@. .@x`````````M#+``````````````.,..,,,+z,#,nM#M` `n*``````*@. .@x`````````##n``````````````.,.....:W*,,i#@i .M.``````zW` .@x`````````,W@i`````````````.,......**.,M#M` ;z```````Mn .@x``````````iWx.````.`:````.........,,,.*@@: ++``````.@i .@W`````.`````,,```````z+.``..,,.........,x#z #*``````:W. `W@.``,*````````.``````#@n,`..,,..........+#x` z*``````*n` `x#:`.xx.```````.``.,i#M@#M:..,,....,..,.,*#x` ##`````.##` z#*`*#Wn#i:,..,,;+nxn+:;W#n.........,.,,.z## iM````..+n *#z`*#+,;+#zzznxn#i,` `;W#n..........,..:@@: .@,`....;W. :#W..WW*,` ``..`` `.;nx+W*,.........,.;M#z` n+..,,,,M+` `W#i`iz*xz;.` `.*xW+.`x:........,;*#W@n. ;W,.,,,,;W*` `z#n``,`,zWMz+**#xWW#,```+,.....,,.+@@@M#.` ``..i@#,..,,.iM#. ;#@:`````:#MW@@Wx*,````..,....,,,;@@#:.` `;#nMMW@#@ni,..,,:xx:` `M#n`````.`.:;;,.``````...,..,,.:M#n` ` `z@Wxz#+++zMWM+,,..,nW*` i#@;.````:nMMM,```````...,,,.,,n#M. ` `+@n,.`````..:#WMi,,.,M@i ` ```x#M.````.inMz.```````.,,,,..,n@W, .@x.``````````.:n@#,,.i@M. `:W#z```````.````````......,,n###.` ,#*``````````.`..+@*...z#xi.` i@#+`.`.``````````.......,x#@zMM#:` ,#*```````````.`..Mx.,.;@#@Mzi,` `+@@+.```````````..,...,iM@#n.,*xWxi. `Wz`.`````````````z@,,,.x####@Wx+i,.` ````.,,;i+M#@#,``````````..,.,,#Wx+@i...,+#@M*.` `+@:..,;ii*i:.````z#:,,.+##znxW@@@WMnz+ii;;ii*+#znxMWWWWWMM@#x;```````...,,,.,;:,#M,,,,,*@zxWM*. `nMxMWWWW@@@M#:.,MW,.,.i#@#;ii*+#nxMMWWWWWWMMxxnzz#++**iiiMWxWz,````......,,,..;Wi.,,,.n@#+#xWM*. `zW#i::,::;+nWWxM@+..,.i#zn;;;i;;;iiiii**iiiiiiiii;;;;;;;i@+,inWz;.`......,,..iWz..,,.,WM++++#xWx;` ,@+``````````,*M@n.,,,.#W;Mi;;i;;i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i@:.,,x#@Mz+iii:,,,:#Wn,,...,*#n++++++#MW#. +#;````````````.+W*.,..Mz,Wi;;i;;i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i@:.,,:M###@xzi,,;#W@#,,..,.,W@#+++++++#nWMi` n#;``.``````.```.*W:,.i@:.M*;;i;;i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i@i.,..;x##@n##zM@@xi,.,,,,.#@x++++++++++zM@#. ##+`````````````..W#.,xW..nz*ii;;i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiWz.,,..,+xW@@@@Mzi,,..,.,.i@W#+++++++++++#n@x:` ,WM,`,::::,.``````W#,iM@,.zz+*i;;i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;nW,.,,...,:;i;;,..,,,....iWWz++++++++++++++zWW;` :xMxMWWW@WMn+;..:@i.:+W..n#+++ii;i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i@z,.,..,,...,...,,,,...iW@z++++++++++++++++zW@*` ;#xi::;*+nM@@MxWn,,.zn.,x#++#+*ii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;z@+,...,....,.,..,.,.,#@Wz++++++++++++++++++#M@*` `zW.```````.:+M@#*,.,x+.,M#++++++*i;;;ii;;;;;;;;;;;;;;;;;;in@:..,.......,,,,.,;x@Mz++++++++++++++++++++#M@*` `Wn```````````.*@M,,,W:,iM+++++++++*ii;;;i;;;;i;i;;;;;;;;;;+#:..,,...,,,.,,,in@Wn#++++++++++++++++++++++#x@*` `MM`````````..`.W@,,+n,,nn#+++++++++++*iii;;;;;##;;;;;;;;;;zW,..,....,,,;+zM@Wx#+++++++++++++++++++++++++#x@i` #@+.``````````*#M,:M:,iM#+++++++++++++++++***+@z;;;;;;;;;iMx.......,,.z@WWxz#++++++++++++++++++++++++++++#xWi` .M@x*:,....,;z@W;,nz.,Mz+++++++++++++++++++++z@z;;;;;;;;;iW#..,...,,.;@n#+++++++++++++++++++++++++++++++++#MW: :W##@WMMMMMWM#:,zx,,nn+++++++++++++++++++#zxW@#;;;;;;;;;*@i.,....,,,+@#+++++++++++++++++++++++++++++++++++#MM, `:x#@#ii;;;:,:*Mx,,zx+++++++++++++++##znMMx#n##;;;;;;;;;+#:,,....,,.zW+++++++++++++++++++++++++++++++++++++#Wx` .*x@WxnzznxWWz,:nx#++++++++++##znxMWMn*:.`##+;;;;;;;;iz@,,,.......xM++++++++++++++++++++++++++++++++++++++#W#` .:*zxxMW@#M++WWnnzzzznnnxMMWWWMn+;,` `##+;;;;;;;;;nM.,,.......Mx++++++++++++++++++++++++++++++++++++++#zWi` ``...:i#znMMWWWWWWWMMxnz+i:.` z#*;;;;;;;;iMx.,.....,.,@n++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++nW:` ``..,,,,,,...``` z#+;;;;;;;;iWz.,.....,.,@z+++++++++++++##++++++++++++++++++++++++++xx` +#+;;;;;;;;i@+.,.....,.;#z+++++++++++++zxx#++++++++++++++++++++++++#M#` +#+;;;;;;;;i@i.,.......i##++++++++++++++zxWxz#++++++++++++++++++++++zW; +#+;;;;;;;;*#;.,.......*@+++++++++++++++znnMWMn#++++++++++++++++++++zMM. +##;;;;;;;;+#:.,,......#@++++++++++++++#zznnnMWWn#+++++++++++++++++#zn@+ *##;;;;;;;;#@,.,.......zW++++++++++++++#nzzzznx@@@Mz#++++++++++++++zznWx` i#z;;;;;;;;#@,,,.....,.nM++++++++++++++#zzzzznx#nizMWxz#+++++++++++zzzMx` ;#z;;;;;;;;z@,,,.....,.xM++++++++++++++zzzzzzzW#* `.izWW#+++++++++#zzzW# ;#n;;;;;;;;zW.,,....,,.Mx++++++++++++++zzzzzzn@#: `,Wn+++++++++#zznn@; :#n;;;;;;;;nM.,,....,..Wx+++++++++++++#zzzzzzn@W` `nM#+++++++++zzzzxW. ,@x;;;;;;;;nM.,,....,.,Wn+++++++++++++zzzzzznx#x i@#+++++++++zzzzzWz` .@M;;;;;;;;nM.,,.....,,@n+++++++++++++zzzzzznM#+ .Mn#++++++++#zzzzn@; `WW;;;;;;;;nx.,,......,@n+++++++++++++zzzzzzz@#; #W#++++++++#znzzzMM` `M@i;;;;;;;nx.,,......,@n++++++++++++#zzzzzzn@@. ,Wz++++++++#zzzzzn@+` x@i;;;;;;;nx.,,....,.,@n++++++++++++#zzzzzzx@M` zW#+++++++#zzzzzzMW,` z#*i;;;;;;nM.,,..,...,@n++++++++++++#zzzzzzx#n `,@z+++++++zzzzzzzn@z` +#+;;;;;;inM.,,..,...,@n++++++++++++zzzzzzzM#+``zW++++++#zzzzzzzzx@, i#M+;i;iiinM.,,..,...,@n+++++++++++#zzzzzznW#i ,@n+++++#zzzzzzzznWn` ,#@@zii;;;nW.,,..,..,,@n+++++++++++#zzzzzzn@#:`zW#++++zzzzzzzzzzM@: .@n#@M+;;;#@,,,..,.,,,Wn+++++++++++zzzzzznn@#.,@n+++#zzzzzzzzznn@n` `Mx.:n@M+;#@,,,..,....Wx+++++++++++zzzzznnn#@`z@#++#zzzzzzzzzznM@: `nW.,,iM@Mn@,.,..,..,.xM+++++++++++zzzznxM@#@,@x+#zzzzzzzzzzzzn@n` #@,..,,ix@x,.,..,..,.nM#+++++++++#nnxW@@Mz#@i#xzzzzzzzzzzzzzzW@:` *#:.,..,,,,.,........zW#+++++#znxM@@@x#;,;#@i#@nzzzzzzzzzznzx@z` i#i.,...,............iW@WWWW@@@@Mn#i,,..,;#@n##WnznzzzzzzznnWW. :#*..,................;+#zz#+i::,,.,,,,,,;##@xx#WnzzzzzznnzM@* .@#.,.,...............,,...,,,,,,,,,..,.,;#@@;,x#Mnnzzzzzzn@x` `Wn.,................,,,,,,..,,,,........;##z..,x@WxnnznznW@: `xW.,................,,,,.....,,,........:##;,,.,z@@@@@WW@@* z@:............,........................:@@,,,..,;#xW@##@+` ##+,...,.....,..........................,@@..,.,,,.,.n##@i` *##xi....,..,,.,,.......,,,...,..,,.,.,.,W@,..,,.,,.+@n*@M` ;#MW@M*,.,,,,,..,,,.....,,,.,...,.,,.,inW#@:.,,.,.,,@z,,n#i :#xi+x@Wzi,.,...........,,...,...,;+x@##@@#*.,..,.,*M.,,i#x` .@x;;;izM@Wx+i:,...........,,;*zx@##@WMxnx#n,,..,..+M,;,,@@. `@W;;;iii#nM@@@WMxnzzzzznxW@@###@WMxnzzzzn@W,,...,,:@WW..W@. `M@i;;;;i+++#znMMWWW@@WWWWMMxnznnzzzzzzznzM#;,.,,...;W@,:@z` x@*i;;;i++++++++++#++++++++++#zzzzzzzzznzx#n.,,.,.,.::.z@: z#+i;;;i+++++++++++++++++++++#zzzzzzzzznnz@@*:,..,.,,.;@n`

No Mercy [Overwatch 2 Remix] (feat. Black Gryph0n, Jayn & Dan Bull)

Fallout: Bakersfield teaser

Отличный комментарий!

Ебать нытики в комментах сидят. Им бесплатно довольно неплохой на вид шутан подвозят, а они сука ноют. "Фаллауту не место в 3д", дибила кусок, фаллауту вообще нигде не место тогда уж, они ни в одной части одинаковый тон и атмосферу выдержать не смогли. Нормально он подходит и для 3д, и для 2д и для текстовой адвенчуры, не зря же первый фолл сделан на модифицированной гурпсе
Никто ненавидит фаллаут сильнее, чем сами фанаты фоллаута
Загружаю...

A SONGUS AMONGUS [ Among Us Animation & Song ] ■ feat. Black Gryph0n as Professor Chalk

Aviators - Teeth (Beastars Song | Synth Pop)

Aviators - Into The Black (Berserk Song | Dark Alternative)

Eric Serra - The Diva Dance (Animal Cover)

Пидоры, помогите найти экспертов по репатриации в Израиль.

Некоторое время назад (8 месяцев +-) уже пытался доказать корни, но консулу не хватило документов (и что именно не так я на тот момент не совсем понял), но по семейным обстоятельствам был вынужден не продолжать поиски а найти работу. 
Теперь в срочном порядке (по ясным причинам) упарываюсь в поиск документов опять. 
Еврей - мой дедушка по маминой линии (соответствующая запись есть в его паспорте и ещк паре документов). Согласно тому что я читал а интернете - на меня должно распространяться право о репатриации?
Если есть какие-то эксперты которые знакомы по теме, напишите их контактные данные пжлст.
КУПОН
НА 1 помощь,пидоры помогите,реактор помоги,репатриация,Израиль,страны

Baha Men - Who Let The Dogs Out? (Animal Cover)

Mysterious Fusion Collab? [w/Eng Subs]